Ordinær generalforsamling 16. juni 2020

Opdateret 13. maj: Kære alle grundejere. Cirka halvanden måned forsinket pga. coronavirus holder vi ordinær generalforsamling tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19. Det foregår som sædvanligt i festsalen, hvor vi vil sørge for, at vi holder behørig afstand.

Coronatallene udvikler sig forhåbentlig gunstigt, at så det nuværende forsamlingsforbudsantal bliver hævet fra 10 til 30 eller 50.

Materialet er sendt med posten, medmindre du har valgt at få det digitalt, og det gælder fortsat. Administrator sørger for at sende en hhv. aflysning af 26/5 ud og en angivelse af den nye dato: 16. juni.

Venlig hilsen
Thure, fmd. GF

Støt Projekt Brændeladen ved frugtlunden

Den gamle sorte trælade på det tidligere sindssygehospital syd for Nykøbing Sjælland i Odsherred, et område der i dag hedder Annebergparken, er et håndværksmæssigt klenodie. Den er bygget i 1941 til arbejdsrum og til at rumme brænde.

Grundejerforeningen vil renovere den østlige del af laden og bruge den til opbevarings- og arbejdsplads til fliser, grus, stiger, chaussesten, gadelamper, bænke m.v.

Grundejerforeningen vil også renovere den vestlige del af laden til nye formål til brug for beboere, foreninger, besøgende: koncertsal, spisested, legerum, minimosteri, sammenskudsgildesal.

Derfor søger vi nu midler hos Realdanias Underværker-program, der ser ud til at passe godt til vores projekt. Støt projektet ved at like det på http://www.undervaerker.dk/projekter/2017/brndeladenvedfrugtlunden (klik på “Støt projektet” til højre på siden).

V.h.
Thure, GF

Renovering af fjernvarmeledninger 2017 og 2018

Nykøbing Sj. Varmeværk går snart i gang med at renovere og udskifte gamle hoved- og stikledninger. Det sker for at optimere ledningsnettet og sikre varmeforsyningen til ejendommene i Annebergparken.

Stikledningerne skiftes frem til forbrugernes hovedhaner i teknikrummet. Entreprenøren skal derfor have adgang til forbrugernes teknikrum og kældre, hvor fjernvarmestikledningerne er placeret.

Alle omkostninger ved etablering af nye hoved- og stikledninger, afholdes af Nykøbing Sj. Varmeværk.

Arbejdet med udskiftning af hoved- og stikledninger udføres af Østergaard Entreprise A/S. Entreprenøren vil kontakte forbrugerne et sted mellem maj-september måned angående tidspunktet for udførelsen.

Etape 1 vil foregå i perioden maj til september måned 2017. Etape 2 skal udføres i år 2018.

Der vil forekomme midlertidige driftsforstyrrelser på ledningsnettet i forbindelse med arbejdet.

Er der spørgsmål, så kontakt varmeværkets driftsleder Klaus Hansen på 59 91 18 85 mandag-torsdag 9-15, fredag 9-12.

 

Grundejerforeningen har overtaget alle fællesarealer

På en ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 2017 har grundejerne i Annebergparken besluttet at overtage alle fællesarealer i området. Grundejerforeningen har hidtil “kun” haft visse grønne arealer og de fleste af vejene, nu bliver det hele samlet, så vi kan beskytte og udvikle områdets unikke helhed og sammenhæng.

Læs mere i referatet fra generalforsamlingen (kommer snart) og i det materiale, som dannede baggrund for beslutningen.

Og dertil: Beslutningen betyder, at Grundejerforeningen over den næste år vil arbejde fokuseret på at beskrive og udmønte visionerne for et parklandskab, som rækker 5-10-25-50 år frem.