Bestyrelsen

Bestyrelsen ser sådan her ud pr. 25. april 2023:

Formand
Thure Jørgensen
Annebergparken 64 A
4500 Nykøbing S
35 85 73 37 (hjem)
23 47 94 13 (mobil)
thurejoergensen@hotmail.com
Valget gælder til 2025

Bestyrelse
Gitte Klausen
Annebergparken 35
22 48 88 08
gitte@klausen.co
Valget gælder til 2025

Lars Kristensen
Annebergparken 41
22 25 67 29 / 26 81 38 52 (privat)
llgk@novonordisk.com
Valget gælder til 2025

Ken Hjelm Christiansen
Annebergparken 25
52 38 08 11
kenhjelm@hotmail.com
Valget gælder til 2026

Per Jørn Olsen
Annebergparken 4, -38
20 71 77 70
prjrnolsen@gmail.com
Valget gælder til 2026

Bestyrelsessuppleanter
Lea Urup
Annebergparken 19
lu@nordicville.dk
Valget gælder til 2025

Dorte Schmidt
Annebergparken 10
dorte@blivfundetonline.dk
24 63 34 77
Valget gælder til 2025

Revisor
Damgaard Revision
Ahlgade 52, 1.
4300 Holbæk
70 70 77 37
info@damgaardrevision.dk
Valget gælder til 2025

Administration
Administrationsselskabet i GF Annebergparken er Newsec A/S. Henvendelse sker gennem formanden.

Skriv et svar