Månedsarkiv: maj 2017

Renovering af fjernvarmeledninger 2017 og 2018

Nykøbing Sj. Varmeværk går snart i gang med at renovere og udskifte gamle hoved- og stikledninger. Det sker for at optimere ledningsnettet og sikre varmeforsyningen til ejendommene i Annebergparken.

Stikledningerne skiftes frem til forbrugernes hovedhaner i teknikrummet. Entreprenøren skal derfor have adgang til forbrugernes teknikrum og kældre, hvor fjernvarmestikledningerne er placeret.

Alle omkostninger ved etablering af nye hoved- og stikledninger, afholdes af Nykøbing Sj. Varmeværk.

Arbejdet med udskiftning af hoved- og stikledninger udføres af Østergaard Entreprise A/S. Entreprenøren vil kontakte forbrugerne et sted mellem maj-september måned angående tidspunktet for udførelsen.

Etape 1 vil foregå i perioden maj til september måned 2017. Etape 2 skal udføres i år 2018.

Der vil forekomme midlertidige driftsforstyrrelser på ledningsnettet i forbindelse med arbejdet.

Er der spørgsmål, så kontakt varmeværkets driftsleder Klaus Hansen på 59 91 18 85 mandag-torsdag 9-15, fredag 9-12.