Farvekoder og skilte

Farver

Farverne i Annebergparken er ikke bare farver. Det er nogle ret præcise farver, som er med til at gøre området sammenhængende og unikt. Samtidig er den rigtige maling med til at holde dit hus sundt og smukt.

I forbindelse med arbejdet med Lokalplan 2007-06 og 2015-55 er den gule farve, som er den vigtigste, blevet bestemt til:

 • Gul (facader): NCS s1040-y20r

Tilføjet 4. august 2015: De fleste toneanlæg mangler nogle udendørs tonefarver. Du (eller nok nærmere farvehandleren) kan så snyde maskinen ved at vælge et produkt til indvendigt brug, men det er en dårlig idé, for så er farven ikke lysægte og vil blegne eller misfarves efter meget kort tid. Vælg i stedet et lidt dyrere produkt i forhold til en billig murmaling, fx en silikoneharpiks-facademaling, og få farven tonet hos en malerleverandør, der ved, hvad de laver.

Tilføjet 28. maj 2021: Nogle af vores naboer har fredede huse. De har haft besøg af konsulenter udsendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Den besked der bliver givet i den sammenhæng er, at det er Keim Soldalit, der er den bedste løsning til vores gule huse.

 • Gul (facader): Keim Soldalit, farvekode 9051

Ud over den gule farve kommer følgende farver, som der er kommet RAL- eller NCS-koder på:

 • Blåsort (døre, porte): blåsort (Sadolin eller Flügger w/00000-1) – jeg har fundet farven, mener jeg (Thure Jørgensen) med den præcise kode NCS s8010-R90B + ON 30 (“+ ON 30” betyder, at der skal mere sort i end blot s8010-R90B, i det her tilfælde er angivelsen givet på en bøtte med 1 liter maling i; farvehandleren ved forhåbentlig, hvad “+ ON 30” betyder). En anden grundejer har brugt koden RAL 5004 (RAL er ligesom NCS et farvekodesystem). Vi har faktisk en yderligere beskrivelse: NCS s8505-R80B + matteringsmiddel/talkum og lidt sort. Beskrivelserne bør ligge meget tæt på hinanden.
 • Grangrøn (døre, porte, kviste, skure)NCS S7030-G10Y, RAL 6009 Tannengrün
 • Rød (døre, porte): oxydrød U71 – rød mørk (Sadolin 3543), NCS S3560-Y70R
 • Hvid (udhæng, stern, vinduer og ved ruder i indvendige døre): hvid (Dyrup skifer 9010 eller Sadolin P25), RAL 9010 Reinweiss (visse steder er der brugt S+F linoliemaling, på resten vandbaseret vinduesmaling)
 • Lysegrå (udvendige karme): palægrå (2½ l hvid med 200 ml skifer) – lys palægrå (2½ l hvid med 150 ml skifer). Kirkedørkarmene har fået RAL 7035 Lichtgrau + matteringsmiddel/ talkum.
 • Grå (facader træværk): stengrå

Kontakt formanden, så du er sikker på at gøre det rigtigt.

Og hvad er så NCS? Læs mere om NCS-systemet (Natural Colour System) og/eller find ud af, hvilke koder, der svarer til hvilke farver. Vær dog opmærksom på, at en farve ikke bare er en farve, men ser forskellig ud afhængig af:

 • medie, dvs. hvordan den bliver vist, fx på en computerskærm, et skilt eller en husmur
 • flade, dvs. på en stor flade og en lille flade
 • farverne omkring farven
 • hvad der har været malet med før
 • lys og skygge, og også afhængig af vejret i det hele taget
 • hvor våd eller tør farven er, fx fordi farven lige er påført eller det har regnet
 • m.v.

Det understreges, at der ikke er leverandørtvang, men mere er tale om “farvelighedstvang”.

Skilte

Annebergparken skilte er af typen Modulex Compass Exteriour (se http://www.modulex.dk/Modulex-DK/Loesninger/Udendoers-skiltesystemer.aspx):

 • Skiltesystem: Compass
 • Tekst: Helvetica Light, 60 mm
 • Farver: MX79 Grøn, SC100-10 (04) Blank hvid
 • Skiltefladehøjde: 120 mm
 • Skiltefladebredde: 1250 mm

Kommunens Center for Erhverv, Plan og Byg, som administrerer lokalplanens bestemmelser, kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl. Spørg hellere en gang for meget, end en gang for lidt. Det er meget vigtigt, at alle grundejere i Annebergparken bestræber sig på at bruge så korrekte farver og skilte som muligt.

Det skal dog så i øvrigt nævnes, at Grundejerforeningen arbejder med at få nogle af de gamle skilte tilbage, så skriv en mail til formanden, hvis du går i skiltetanker.

Skriv et svar