Dagsarkiv: 2. april 2021

Generalforsamling udskudt

Da forsamlingsforbuddet for indendørs forsamlinger primo april, dvs. på tidspunktet for indkaldelse, ligger på 5 (og udendørs på 10), er det ikke muligt at holde generalforsamling som planlagt tirsdag den 27. april.

Af de seneste forhandlinger mellem partierne i Folketinget fremgår det, at en ekspertgruppe i løbet af april vil komme med nye anbefalinger. Dem vil bestyrelsen afvente.

Umiddelbart vil bestyrelsen gå efter en dato i slutningen af maj eller slutningen af juni i stedet – forhåbentlig kan det lykkes på denne side af sommerferien i al fald. Vedtægternes varsel på tre uger vil stadig blive overholdt.

Vores vedtægter gør det ikke muligt at holde generalforsamlingen digitalt.

Formanden, 2. april 2021