Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Støt Projekt Brændeladen ved frugtlunden

Den gamle sorte trælade på det tidligere sindssygehospital syd for Nykøbing Sjælland i Odsherred, et område der i dag hedder Annebergparken, er et håndværksmæssigt klenodie. Den er bygget i 1941 til arbejdsrum og til at rumme brænde.

Grundejerforeningen vil renovere den østlige del af laden og bruge den til opbevarings- og arbejdsplads til fliser, grus, stiger, chaussesten, gadelamper, bænke m.v.

Grundejerforeningen vil også renovere den vestlige del af laden til nye formål til brug for beboere, foreninger, besøgende: koncertsal, spisested, legerum, minimosteri, sammenskudsgildesal.

Derfor søger vi nu midler hos Realdanias Underværker-program, der ser ud til at passe godt til vores projekt. Støt projektet ved at like det på http://www.undervaerker.dk/projekter/2017/brndeladenvedfrugtlunden (klik på “Støt projektet” til højre på siden).

V.h.
Thure, GF

Renovering af fjernvarmeledninger 2017 og 2018

Nykøbing Sj. Varmeværk går snart i gang med at renovere og udskifte gamle hoved- og stikledninger. Det sker for at optimere ledningsnettet og sikre varmeforsyningen til ejendommene i Annebergparken.

Stikledningerne skiftes frem til forbrugernes hovedhaner i teknikrummet. Entreprenøren skal derfor have adgang til forbrugernes teknikrum og kældre, hvor fjernvarmestikledningerne er placeret.

Alle omkostninger ved etablering af nye hoved- og stikledninger, afholdes af Nykøbing Sj. Varmeværk.

Arbejdet med udskiftning af hoved- og stikledninger udføres af Østergaard Entreprise A/S. Entreprenøren vil kontakte forbrugerne et sted mellem maj-september måned angående tidspunktet for udførelsen.

Etape 1 vil foregå i perioden maj til september måned 2017. Etape 2 skal udføres i år 2018.

Der vil forekomme midlertidige driftsforstyrrelser på ledningsnettet i forbindelse med arbejdet.

Er der spørgsmål, så kontakt varmeværkets driftsleder Klaus Hansen på 59 91 18 85 mandag-torsdag 9-15, fredag 9-12.

 

Grundejerforeningen har overtaget alle fællesarealer

På en ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 2017 har grundejerne i Annebergparken besluttet at overtage alle fællesarealer i området. Grundejerforeningen har hidtil “kun” haft visse grønne arealer og de fleste af vejene, nu bliver det hele samlet, så vi kan beskytte og udvikle områdets unikke helhed og sammenhæng.

Læs mere i referatet fra generalforsamlingen (kommer snart) og i det materiale, som dannede baggrund for beslutningen.

Og dertil: Beslutningen betyder, at Grundejerforeningen over den næste år vil arbejde fokuseret på at beskrive og udmønte visionerne for et parklandskab, som rækker 5-10-25-50 år frem.

Ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 2017 kl. 19

Den ekstraordinære generalforsamling foregår i Festsalen. Emnet er forslag om overtagelse af fællesarealer fra Freja, statens ejendomsselskab, som pr. 1. oktober 2016 har overtaget arealerne fra Region Sjælland. Dertil kommer spørgsmålet om fordelingstal, jf. drøftelsen på den ordinære generalforsamling den 19. april 2016.

Dagsorden sendes ud i henhold til vedtægterne, dvs. med mindst 14 dages varsel (og forhåbentlig før). Nu kan I dog få datoen i kalenderen.

Sidebemærkning: Den ordinære generalforsamling i 2017 kommer til at foregå den 18. april 2017 kl. 19.00.

/Thure, fmd. GF

Tale 27. august 2016 til 100 års-jubilæet for indvielsen af hospitalskirken

Jeg har også kun min moders jævne stemme. Og det er lige tilpas.

Hvor mange gange har jeg ikke kigget ind gennem smukke hvide sprossede vinduer i tomme bygninger og forsøgt at forestille mig, hvilket levet liv der har været derinde: i brandstationen, i musikterapien, i fritidscentret, i administrationsbygningen, i sanatoriet, i mands villa, i kapellet, i kirken.

Nogle gange har jeg kigget ind i de tomme rum og har måtte udfylde tomrummet selv med billeder, dufte og lyde. Andre gange er jeg blevet hjulpet på vej af en reol med bøger, en solid slidt stol, en efterladt skråskriftbesked på en falmet væg.

Ovre i forvalterboligen er Gudrun Triers blomster- og frugtbilleder på dørene bevaret, I skulle tage at se dem, de sender sindet på en rejse i tiden. Det er det, det her sted kan.

I brandstationen står gamle håndsprøjter blandet med brandsprøjter, hvor der mangler en hest. Der mangler en hest til at trække dem væk, ud i parken, ud til en brand, ud til noget ild. Der mangler en hest. Hestene er væk. Søjlerne ved indgangen til Annebergparken mellem portnerboligen og vægterboligen har engang stået tættere sammen. Det tænker jeg på, hver gang jeg kører igennem i bil og møder en anden bil lige dér, lige midt mellem søjlerne. Afstanden var beregnet til hestevognskørsel, der var plads til én hestevogn.

30 meter væk fra denne talerstol på værkstedet er snedker- og tømrermaskinerne, sømmet og skruet og boltet fast for årtier siden i det gule gulv, på vej på marked. De skal sælges. I kantinen har man fjernet alle møblerne nu, de skal på Lauritz.com. Det gælder også lamperne, der hang over bordene, de var arkitekttegnede, de er væk. Go’ tur.

Her i kirken har man holdt nallerne væk. Det er et helligt rum. Ingen har haft den frækhed at fjerne kirkebænkene, pille alteret ned, sælge orglet. Hvor er det herligt at mødes her og mærke stemningen sammen, der er gået 100 år præcis i dag siden indvielsen, og det er formentlig ikke alverden i murene og i træværket, der er ændret fra dengang. Det er os, der er det nye.

Alle de smukke, gamle bygninger udenfor – mellem Grønnehave Skov og markerne bag Mosbyvej, mellem Isefjordens gråblå bølger og de grønne granplantager mod vest – er fredede eller bevaringsværdige, men ikke hellige. Og det er ok. Sådan skal det også være. Der er ikke brug for håndsprøjter mere, vi har ikke små brande i 2016. Der er ikke brug for skråskrift mere, ingen kan læse den. Der er ikke brug for et træværksted – når plasticstolen går i stykker, køber vi en ny.

Men vi kunne godt lære et eller andet af dette kirkerum og af disse røde sten og af disse gulpudsede gavle og af disse kernetræsvinduer, for hør, hvad de siger til os: slib ned, puds op, mal igen, så holder det 10 år til, 100 år mere; renover med respekt, så sætter du dit eget fordærv i relief, så holder tiden med dig, så tager du også din egen tid alvorligt, så husker historien os som fulde sætninger og ikke tomme parenteser.

Tillykke med de 100 år, kære kirke, hvor passende at du er åben i dag, og i denne tid, til at minde os om, hvilke tidsløse og uvurderlige omgivelser, vi bor i.

”Annebergparken er et gammelt hus, står, om end tårnene falde”.

Tak for ordet.

Thure Jørgensen, fmd. GF Annebergparken

Annebergparken samler affald ind 17. april

Annebergparken deltager igen i år i den årlige affaldsindsamlingsdag, som er søndag den 17. april kl. 10-13 (cirka 13, vi plejer at stoppe kl. 12 og drikke en sodavand sammen, inden vi går hjem). Kom frisk, gør en god gerning, mød dine naboer. Der vil blive bagt nogle boller og lidt kage og vil også være sodavand.

Vi samler ind i Annebergparken, i Grønnehave Skov og langs Egebjergvej fra boldbanerne og så langt syd som vi er mennesker til og orker. Der plejer desværre altid at være noget at komme efter. Tilmeld dig til GF-formanden inden 5-6 dage før, så vi ved, hvor mange sække, vi skal skaffe. Husk egne handsker.