Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Tale til 100-året for Annebergparken

”Om 100 år er alting glemt”. Det er sådan noget, man siger.

Min kone og jeg kom hertil første gang en majdag i 2005. Annebergparken er umådelig køn i maj. Lindetræerne springer ud i maj, græsset står lysegrønt igen efter en lang vinter, tjørne- og bøgehække har ranket ryggen efter kuldens tryk.

Vi købte et hus og flyttede ind og fandt ud af, at Annebergparken er umådelig køn også resten af året. Isefjorden ligger mod øst, Mosbyvej-naboerne og markerne har vi mod syd og vest, Grønnehave Skov og Nykøbing rammer havebyen ind mod nord.

Her på området har nogle indsatte – og i overført betydning også nogle ansatte – levet næsten hele deres liv, og i virkeligheden er her stadig alt det, vi har brug for: lys og luft, plads til børn og unge og voksne og ældre, plads til gåture og løbeture og badeture og skovture, plads til at være alene og plads til at være sammen.

Kig ned, se moseløkke-chausséstenene fra den bornholmske granit. De er selvfølgelig dyrere end alle de andre chaussesten, det er klart, men de går nu heller aldrig i stykker, og det gør de 8 cm tykke temmelig tunge 60×60 cm store kørebanefliser også ret sjældent. Vi er omgivet af robuste materialer.

Se op, se ud, parken er en katedral. Du skal plante et træ, du skal gøre en gerning, som lever når du går i knæ. Se sadeltage, platantræer, dronningebuske, pyramidepopler, zinkflunker, vingeteglsten, fyldningsdøre. Se vindrueranker, ægte kastanjer, kvædetræer, smag på morbærtræets frugter i Administrationscentrets have.

Jeg elsker de gule farver, i alle de afskygninger der er, sart i sol, de våde gule nuancer efter regn, gul i skygge, gammelgul, ny gul. De tykke, tykke mures særlige stoflighed trækker mig dagligt ind i nye verdener. De svenskrøde, de sortblå og de jægergrønne flader spiller med. Der er også det afstemte samspil mellem Grønnegården i midten og det gule rundt omkring. Det her er ikke et sted, hvor tilfældigheder råder.

Jeg elsker det rolige, ensartede udtryk, de afstemte bygningskroppe, Bedre Byggeskik-symmetrien, mandsbygningerne der spejler sig i kvindebygningerne. Når vi kører ind af disse porte, cykler op ad den allé, så sker dét, når vi kommer ud af Grønnehave Skov, og når vi træder ind, tager skridtet, at roen falder over en.

Men det harmoniske bliver aldrig kedeligt. Øjet falder på de dygtige og dejlige detaljer over døre, vinduernes rene håndlavede glas, kernetræet der – med knofedt på selv de mest forsømte bygninger – kan gøres klar til 100 år mere.

Her er private fællesveje, vi selv holder fri for sne, her har vi vores egne gadelamper, hvor flere af dem gennem tiden er blevet kørt ned ad store lastbiler, fordi området basalt set er bygget til hestevogne og fodtrafik, fx er der ikke nogen parkeringspladser til biler foran festsalen, sådan er den ikke tænkt.

Vi prøver at tænke os om. Vi står med et ret stort ansvar, det er et af Danmarks fineste anlæg. Der ligger stadig en opgave i at forstå området, også for os, der bor her, det er en daglig kamp for at beskytte det mod små og store utilsigtede handlinger, bevare sammenhæng og helhed og historie, værdsætte fællesarealernes betydning, være opmærksom på hvad området kan rumme og ikke rumme, sende Annebergparken ind i fremtiden, hvilket fibernet er en del af, give den fredede allé fred, se frugtplantagetræer præge de indre og ydre områder igen.

Der er nogen, der har tænkt sig om dengang, foræret os en tidsrejse, de 100 år er lige omkring os, vi sidder lige her i førerhuset i forsamlingshuset i festsalen, hvor går turen mon hen nu? Det har været festligt her i dag. Tak fordi I kom. Lad os udråbe tre korte og et langt hurra for Annebergparken —. Kom godt hjem alle sammen.

Thure Jørgensen, formand for GF Annebergparken, 15. november 2015

Fibernet på vej

Der er fibernet på vej til Annebergparken. Entreprenørfirmaet Ib Anker Andersen er af Fibia blevet bedt om at gå i gang med at grave.

Gravearbejdet er allerede så småt i gang ved Fjordhus, Alléhus og Vibehus, fordi der er ved at blive lagt fibernet ind til asylcentrets uddannelses- og aktivitetsaktiviteter i Vibehus.

Har du tilmeldt dig fibernet, og har du endnu ikke fået besøg af en medarbejder fra Fibia, som ønsker at vide, hvor du ønsker din fibernetledning ført ind i dit hus, så er han på vej.

Der bliver retableret græs og asfalt efter gravearbejdet. Har du spørgsmål, så kontakt formanden for grundejerforeningen.

Lokalplanforslag for Annebergparken i høring

Forslaget til Lokalplan 2015-55 Annebergparken er offentligt fremlagt fra den 28. marts 2015 til den 25. maj 2015. Bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag skal sendes senest den 25. maj 2015 til lokalplanforslag@odsherred.dk eller til Odsherred Kommune, Plan, Byg og Erhverv, Nyvej 22, 4573 Højby. Se mere på www.odsherred.dk/indhold/lokalplanforslag.

Grøn Vækst har overtaget de grønne områder

LK Gruppen gik konkurs i oktober, og lige siden har Region Sjælland arbejdet på at finde en afløser til at klippe græs og hække, feje veje, luge, beskære, fælde, udskifte, plante m.v. i den nordlige del af Region Sjælland, også her i Annebergparken. Det er blevet Grøn Vækst, et Slagelse-baseret firma, der har overtaget plejen at vores fortove og grønne områder her i Annebergparken. Vi glæder os til at se dem i området i denne spirende forårstid.

Status på fibernet

Det ser ud til, at vi har samlet nok tilmeldinger i Annebergparken til at Fibia anser det for økonomisk rentabelt at lægge fibernet ind. Det er meget glædeligt. Tak for jeres fremsynethed på dette område.

Tilmeldingsfristen er p.t. udskudt en smule for at få flere tilmeldinger i hus fra Egebjerg og Mosbyvej. Jeg vender tilbage, når der er nyt i sagen. Formentlig kommer der også et brev fra Fibia, som bekræfter modtagelsen og beskriver processen herfra.

Godt gået, Annebergparken.

/Thure, fmd. GF

Vi skal have fibernet til Annebergparken

Vi har lige nu en gylden mulighed for at få fibernet til Annebergparken for private husstande. Fibernet er lynhurtigt internet, evt. med tilhørende tv og/eller telefoni.

Fibernet er en god idé, fordi det:

  • Giver os hastigheder, som gør det muligt at have flere computere, flere tv-apparater og andet digitalt udstyr i gang – på samme tid og med et stort databehov for alle apparater, fx streaming af film
  • Vil gøre vores dejlige område endnu mere attraktivt at bo i, i første omgang for os der bor her, men også for fremtidige beboere, hvilket er et godt argument den dag, du ønsker at sælge huset (eller vil skaffe andre lejere m.v.)
  • Kan være med til at skaffe investeringer til området (en fiber-svale gør ingen sommer, men kreative, moderne virksomheder kræver høje hastigheder)

Der er ingen tilslutningsafgift, men en bindingsperiode på seks måneder. Du kan få fibernet lagt ind i din bolig for 894 kr. Det er en meget billig opdatering af dit hus eller din lejlighed til fremtidens krav. Men vi skal være mange nok, der tilmelder os, og vi skal tilmelde os inden 9. januar.

Læs mere i dokumentet Fibernet i Annebergparken.

Informationsmøde 26. november om fibernet i Annebergparken

Fibia, som er et fibernetselskab under Seas-NVE, inviterer til et informationsmøde den 26. november kl. 19.30-21.00 i Klubhuset på Nykøbing Stadion, Egebjergvej 46 i Nykøbing.

Her kan du få svar på dine spørgsmål om fibernet, så du kan beslutte, om det er noget for dig og din familie. På mødet vil der blive lejlighed til at udfylde og aflevere en tilmelding, som er med til at afgøre, om Fibias fibernet kommer til Mosby og til Annebergparken.

Se Fibia Invitation til Mosby + Annebergparken og Fibia_profilbrochure_K3.

Status på det midlertidige asylcenter i hovedbygningen

Der har i dag den 18. oktober været et gensidigt orienteringsmøde om planerne om et midlertidigt asylcenter for uledsagede børn og unge i administrationsbygningen i Grønnehaven i det centrale område af Annebergparken. Bygningen er ejet af Region Sjælland.

På mødet deltog repræsentanter fra GF-bestyrelsen og ejerforeninger i området. Gruppen besluttede at:

  • udarbejde et ark med gode spørgsmål til Udlændingestyrelsen, Odsherred Kommune eller Røde Kors, evt. Region Sjælland, som skal bruges til eget brug, til borgermødet og til andre relevante sammenhænge
  • undersøge visse forhold nærmere, bl.a. ved at tale med lederen af Vipperød-centret
  • opfordre til at borgere i området stiller spørgsmål, hvis de har nogen, til deres ejerforeningsformænd m/k eller til grundejerforeningsformanden, som så holder hinanden orienteret

Datoen for det annoncerede borgermøde i festsalen bliver meldt ud efter Regionsrådets behandling af sagen den 6. november.

Gruppen har ikke aftalt noget nyt møde, men har aftalt at holde hinanden orienteret over e-mail.